RussNeft NKRussNeft NKRussNeft NK

RussNeft NK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RNFT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính RussNeft NK.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường RNFT, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: RUB
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ