HighPeak Energy, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HPK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HighPeak Energy, Inc.

Doanh thu của HighPeak Energy, Inc. trong năm ngoái lên tới 755.69 M USD, phần lớn trong số đó — 715.47 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Crude Oil, năm trước mang lại 210.45 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HighPeak Energy, Inc. 755.69 M USD, và năm trước đó — 220.12 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia