Innoviz Technologies Ltd.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INVZ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Innoviz Technologies Ltd.

Doanh thu của Innoviz Technologies Ltd. trong năm ngoái lên tới 20.88 M USD, phần lớn trong số đó — 6.03 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, LiDAR Sensors, năm trước mang lại 5.47 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Innoviz Technologies Ltd. 3.03 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia