Peloton Interactive, Inc.Peloton Interactive, Inc.Peloton Interactive, Inc.

Peloton Interactive, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PTON nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của Peloton Interactive, Inc. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của PTON trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.45 USD trong khi ước tính là -0.36 USD, gây bất ngờ đến -23.98%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 717.70 M USD mặc dù con số ước tính là 718.60 M USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.17 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 628.47 M USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của PTON trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên