FREE2MOVE HOLDING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

F2M nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FREE2MOVE HOLDING

Doanh thu của FREE2MOVE HOLDING trong năm ngoái lên tới 60.40 M SEK, phần lớn trong số đó — 38.56 M SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wireless Communication Products and Solutions, năm trước mang lại 7.25 M SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FREE2MOVE HOLDING 38.56 M SEK, và năm trước đó — 7.25 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia