ALEMBIC PHARMACEUT
APLLTD NSE

APLLTD
ALEMBIC PHARMACEUT NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ALEMBIC PHARMACEUT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của APLLTD là 153.948B. EPS TTM của công ty là 53.25, lợi tức cổ tức là 1.79%, và P/E là 14.70. Ngày thu nhập tiếp theo ALEMBIC PHARMACEUT là 28 Tháng 10, ước tính là 8.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền