ASTRAL LTD
ASTRAL NSE

ASTRAL
ASTRAL LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASTRAL financial statements

Tóm tắt tài chính của ASTRAL LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ASTRAL là 413.92B. EPS TTM của công ty là 22.82, lợi tức cổ tức là 0.08%, và P/E là 90.46. Ngày thu nhập tiếp theo ASTRAL LTD là 17 Tháng 11, ước tính là 7.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền