BAJAJ AUTO LTD

BAJAJ_AUTONSE
BAJAJ_AUTO
BAJAJ AUTO LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAJAJ_AUTO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BAJAJ AUTO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAJAJ_AUTO là 1.059T INR. EPS TTM của công ty là 202.52 INR, tỷ suất cổ tức là 3.83% và P/E là 18.07. Ngày thu nhập tiếp theo của BAJAJ AUTO LTD là 2 Tháng 2, ước tính là 51.48 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu