BALRAMPUR CHINI MI

BALRAMCHIN NSE
BALRAMCHIN
BALRAMPUR CHINI MI NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BALRAMCHIN fundamentals

Tóm tắt tài chính của BALRAMPUR CHINI MI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BALRAMCHIN là 73.679B INR. EPS TTM của công ty là 22.55 INR, tỷ suất cổ tức là 0.69% và P/E là 16.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu