CEAT LTDCEAT LTDCEAT LTD

CEAT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CEATLTD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CEAT LTD

Doanh thu của CEAT LTD trong năm ngoái lên tới 113.15 B INR, phần lớn trong số đó — 103.95 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Automotive Tyres, năm trước mang lại 84.46 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CEAT LTD 91.49 B INR, và năm trước đó — 73.65 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia