GMR AIRPORTS INFRAGMR AIRPORTS INFRAGMR AIRPORTS INFRA

GMR AIRPORTS INFRA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GMRINFRA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GMR AIRPORTS INFRA

Doanh thu của GMR AIRPORTS INFRA trong năm ngoái lên tới 66.95 B INR, phần lớn trong số đó — 38.31 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Goods and Services - Non-aeronautical, năm trước mang lại 24.88 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GMR AIRPORTS INFRA 66.36 B INR, và năm trước đó — 45.47 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia