GOLDIAM INTERNATLGOLDIAM INTERNATLGOLDIAM INTERNATL

GOLDIAM INTERNATL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOLDIAM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GOLDIAM INTERNATL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GOLDIAM INTERNATL 5.54 B INR, và năm trước đó — 7.12 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia