KRITI INDUSTRIES IND LTDKRITI INDUSTRIES IND LTDKRITI INDUSTRIES IND LTD

KRITI INDUSTRIES IND LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KRITI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KRITI INDUSTRIES IND LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KRITI INDUSTRIES IND LTD 7.32 B INR, và năm trước đó — 5.45 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia