MAHINDRA &MAHINDRA

M_M NSE
M_M
MAHINDRA &MAHINDRA NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

M_M nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MAHINDRA &MAHINDRA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của M_M là 1.537T INR. EPS TTM của công ty là 75.12 INR, tỷ suất cổ tức là 0.93% và P/E là 16.54. Ngày thu nhập tiếp theo của MAHINDRA &MAHINDRA là 11 Tháng 11, ước tính là 18.36 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu