NOVARTIS INDIA
NOVARTIND NSE

NOVARTIND
NOVARTIS INDIA NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NOVARTIND financial statements

Tóm tắt tài chính của NOVARTIS INDIA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NOVARTIND là 20.649B. EPS TTM của công ty là 9.23, lợi tức cổ tức là 1.20%, và P/E là 87.99.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền