PRINCE PIPES FITTINGS LTD

PRINCEPIPE NSE
PRINCEPIPE
PRINCE PIPES FITTINGS LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PRINCEPIPE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PRINCE PIPES FITTINGS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PRINCEPIPE là 79.659B. EPS TTM của công ty là 23.44, lợi tức cổ tức là 0.49%, và P/E là 30.87. Ngày thu nhập tiếp theo PRINCE PIPES FITTINGS LTD là 2 Tháng 3, ước tính là 4.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền