SHARDA CROPCHEM

SHARDACROP NSE
SHARDACROP
SHARDA CROPCHEM NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SHARDACROP báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SHARDA CROPCHEM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SHARDACROP là 29.547B. EPS TTM của công ty là 26.53, lợi tức cổ tức là 1.53%, và P/E là 12.42.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền