SUN PHARMACEUTICAL

SUNPHARMANSE
SUNPHARMA
SUN PHARMACEUTICALNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SUNPHARMA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SUN PHARMACEUTICAL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SUNPHARMA là 2.479T INR. EPS TTM của công ty là 17.11 INR, tỷ suất cổ tức là 0.97% và P/E là 60.51. Ngày thu nhập tiếp theo của SUN PHARMACEUTICAL là 14 Tháng 2, ước tính là 8.74 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu