ZEE ENTERTAIN ENT
ZEEL NSE

ZEEL
ZEE ENTERTAIN ENT NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ZEE ENTERTAIN ENT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ZEEL là 237.295B. EPS TTM của công ty là 10.24, lợi tức cổ tức là 1.01%, và P/E là 24.14. Ngày thu nhập tiếp theo ZEE ENTERTAIN ENT là 21 Tháng 10, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền