KENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC

KENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Quay lại

Doanh thu thuần của KENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC.

Dữ liệu năm
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dữ liệu quý
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-