Crude Oil Futures (Oct 2021)Crude Oil Futures (Oct 2021)Crude Oil Futures (Oct 2021)

Crude Oil Futures (Oct 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Crude Oil Futures (Oct 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
CLM2024Crude Oil Futures (Jun 2024)
2024-05-2180.06+1.05%0.8380.1479.00
Theo dõi
CLN2024Crude Oil Futures (Jul 2024)
2024-06-2079.58+1.07%0.8479.6678.58
Mua
CLQ2024Crude Oil Futures (Aug 2024)
2024-07-2279.12+1.09%0.8579.1878.15
Mua
CLU2024Crude Oil Futures (Sep 2024)
2024-08-2078.58+1.09%0.8578.6377.65
Mua
CLV2024Crude Oil Futures (Oct 2024)
2024-09-2078.01+1.09%0.8478.0477.10
Mua
CLX2024Crude Oil Futures (Nov 2024)
2024-10-2277.46+1.07%0.8277.4976.58
Mua
CLZ2024Crude Oil Futures (Dec 2024)
2024-11-2076.94+1.04%0.7976.9976.09
Mua
CLF2025Crude Oil Futures (Jan 2025)
2024-12-1976.43+1.02%0.7776.4875.62
Mua
CLG2025Crude Oil Futures (Feb 2025)
2025-01-2175.95+1.00%0.7575.9675.32
Mua
CLH2025Crude Oil Futures (Mar 2025)
2025-02-2075.49+0.99%0.7475.5174.71
Mua
CLJ2025Crude Oil Futures (Apr 2025)
2025-03-2075.05+0.96%0.7175.0674.93
Mua
CLK2025Crude Oil Futures (May 2025)
2025-04-2274.64+0.93%0.6974.6474.04
Mua
CLM2025Crude Oil Futures (Jun 2025)
2025-05-2074.26+0.91%0.6774.2873.52
Mua
CLN2025Crude Oil Futures (Jul 2025)
2025-06-2073.86+0.90%0.6673.8673.14
Sức mua mạnh
CLQ2025Crude Oil Futures (Aug 2025)
2025-07-2273.47+0.86%0.6373.4773.47
Mua
CLU2025Crude Oil Futures (Sep 2025)
2025-08-2073.12+0.86%0.6273.1273.12
Mua
CLV2025Crude Oil Futures (Oct 2025)
2025-09-2272.79+0.83%0.6072.7972.79
Mua
CLX2025Crude Oil Futures (Nov 2025)
2025-10-2172.48+0.81%0.5872.4872.48
Mua
CLZ2025Crude Oil Futures (Dec 2025)
2025-11-2072.19+0.78%0.5672.2171.55
Sức mua mạnh
CLF2026Crude Oil Futures (Jan 2026)
2025-12-1971.85+0.76%0.5471.8571.85
Mua
CLG2026Crude Oil Futures (Feb 2026)
2026-01-2071.53+0.75%0.5371.5371.53
Mua
CLH2026Crude Oil Futures (Mar 2026)
2026-02-2071.21+0.74%0.5271.2171.21
Mua
CLJ2026Crude Oil Futures (Apr 2026)
2026-03-2070.92+0.72%0.5170.9270.92
Mua
CLK2026Crude Oil Futures (May 2026)
2026-04-2170.67+0.73%0.5170.6770.67
Mua
CLM2026Crude Oil Futures (Jun 2026)
2026-05-1970.41+0.70%0.4970.4169.92
Sức mua mạnh
CLN2026Crude Oil Futures (Jul 2026)
2026-06-2270.11+0.67%0.4770.1170.11
Mua
CLQ2026Crude Oil Futures (Aug 2026)
2026-07-2169.84+0.68%0.4769.8469.84
Mua
CLU2026Crude Oil Futures (Sep 2026)
2026-08-2069.59+0.65%0.4569.5969.59
Mua
CLV2026Crude Oil Futures (Oct 2026)
2026-09-2269.37+0.65%0.4569.3769.37
Mua
CLX2026Crude Oil Futures (Nov 2026)
2026-10-2069.18+0.65%0.4569.1869.18
Mua
CLZ2026Crude Oil Futures (Dec 2026)
2026-11-2068.96+0.64%0.4468.9668.47
Sức mua mạnh
CLF2027Crude Oil Futures (Jan 2027)
2026-12-2168.69+0.63%0.4368.6968.69
Mua
CLG2027Crude Oil Futures (Feb 2027)
2027-01-2068.48+0.62%0.4268.4868.48
Sức mua mạnh
CLH2027Crude Oil Futures (Mar 2027)
2027-02-2268.25+0.60%0.4168.2568.25
Sức mua mạnh
CLJ2027Crude Oil Futures (Apr 2027)
2027-03-2268.04+0.59%0.4068.0468.04
Sức mua mạnh
CLK2027Crude Oil Futures (May 2027)
2027-04-2067.85+0.58%0.3967.8567.85
Sức mua mạnh
CLM2027Crude Oil Futures (Jun 2027)
2027-05-2067.69+0.58%0.3967.6967.69
Sức mua mạnh
CLN2027Crude Oil Futures (Jul 2027)
2027-06-2267.50+0.58%0.3967.5067.50
Sức mua mạnh
CLQ2027Crude Oil Futures (Aug 2027)
2027-07-2067.31+0.57%0.3867.3167.31
Sức mua mạnh
CLU2027Crude Oil Futures (Sep 2027)
2027-08-2067.16+0.57%0.3867.1667.16
Sức mua mạnh
CLV2027Crude Oil Futures (Oct 2027)
2027-09-2167.02+0.57%0.3867.0267.02
Sức mua mạnh
CLX2027Crude Oil Futures (Nov 2027)
2027-10-2066.85+0.53%0.3566.8566.85
Sức mua mạnh
CLZ2027Crude Oil Futures (Dec 2027)
2027-11-1966.69+0.53%0.3566.6966.69
Sức mua mạnh
CLF2028Crude Oil Futures (Jan 2028)
2027-12-2066.47+0.53%0.3566.4766.47
Sức mua mạnh
CLG2028Crude Oil Futures (Feb 2028)
2028-01-2066.34+0.52%0.3466.3466.34
Sức mua mạnh
CLH2028Crude Oil Futures (Mar 2028)
2028-02-2266.21+0.52%0.3466.2166.21
Sức mua mạnh
CLJ2028Crude Oil Futures (Apr 2028)
2028-03-2166.04+0.52%0.3466.0466.04
Sức mua mạnh
CLK2028Crude Oil Futures (May 2028)
2028-04-2065.94+0.50%0.3365.9465.94
Sức mua mạnh
CLM2028Crude Oil Futures (Jun 2028)
2028-05-2265.80+0.50%0.3365.8065.80
Sức mua mạnh
CLN2028Crude Oil Futures (Jul 2028)
2028-06-2065.65+0.51%0.3365.6565.65
Sức mua mạnh
CLQ2028Crude Oil Futures (Aug 2028)
2028-07-2065.51+0.49%0.3265.5165.51
Sức mua mạnh
CLU2028Crude Oil Futures (Sep 2028)
2028-08-2265.39+0.49%0.3265.3965.39
Sức mua mạnh
CLV2028Crude Oil Futures (Oct 2028)
2028-09-2065.26+0.48%0.3165.2665.26
Sức mua mạnh
CLX2028Crude Oil Futures (Nov 2028)
2028-10-2065.20+0.48%0.3165.2065.20
Sức mua mạnh
CLZ2028Crude Oil Futures (Dec 2028)
2028-11-2065.08+0.46%0.3065.0865.08
Sức mua mạnh
CLF2029Crude Oil Futures (Jan 2029)
2028-12-1964.91+0.45%0.2964.9164.91
Mua
CLG2029Crude Oil Futures (Feb 2029)
2029-01-2264.78+0.45%0.2964.7864.78
Mua
CLH2029Crude Oil Futures (Mar 2029)
2029-02-2064.71+0.45%0.2964.7164.71
Mua
CLJ2029Crude Oil Futures (Apr 2029)
2029-03-2064.58+0.45%0.2964.5864.58
Mua
CLK2029Crude Oil Futures (May 2029)
2029-04-2064.52+0.45%0.2964.5264.52
Mua
CLM2029Crude Oil Futures (Jun 2029)
2029-05-2264.46+0.45%0.2964.4664.46
Mua
CLN2029Crude Oil Futures (Jul 2029)
2029-06-2064.33+0.45%0.2964.3364.33
Mua
CLQ2029Crude Oil Futures (Aug 2029)
2029-07-2064.23+0.45%0.2964.2364.23
Mua
CLU2029Crude Oil Futures (Sep 2029)
2029-08-2164.15+0.45%0.2964.1564.15
Mua
CLV2029Crude Oil Futures (Oct 2029)
2029-09-2064.10+0.44%0.2864.1064.10
Mua
CLX2029Crude Oil Futures (Nov 2029)
2029-10-2264.05+0.44%0.2864.0564.05
Mua
CLZ2029Crude Oil Futures (Dec 2029)
2029-11-1964.00+0.44%0.2864.0064.00
Mua
CLF2030Crude Oil Futures (Jan 2030)
2029-12-1963.96+0.44%0.2863.9663.96
Mua
CLG2030Crude Oil Futures (Feb 2030)
2030-01-2263.87+0.44%0.2863.8763.87
Mua
CLH2030Crude Oil Futures (Mar 2030)
2030-02-2063.77+0.44%0.2863.7763.77
Mua
CLJ2030Crude Oil Futures (Apr 2030)
2030-03-2063.67+0.44%0.2863.6763.67
Mua
CLK2030Crude Oil Futures (May 2030)
2030-04-2263.65+0.44%0.2863.6563.65
Mua
CLM2030Crude Oil Futures (Jun 2030)
2030-05-2163.57+0.44%0.2863.5763.57
Mua
CLN2030Crude Oil Futures (Jul 2030)
2030-06-2063.57+0.44%0.2863.5763.57
Mua
CLQ2030Crude Oil Futures (Aug 2030)
2030-07-2263.49+0.44%0.2863.4963.49
Mua
CLU2030Crude Oil Futures (Sep 2030)
2030-08-2063.49+0.44%0.2863.4963.49
Mua
CLV2030Crude Oil Futures (Oct 2030)
2030-09-2063.42+0.44%0.2863.4263.42
Mua
CLX2030Crude Oil Futures (Nov 2030)
2030-10-2263.39+0.44%0.2863.3963.39
Mua
CLZ2030Crude Oil Futures (Dec 2030)
2030-11-2063.27+0.44%0.2863.2763.27
Mua
CLF2031Crude Oil Futures (Jan 2031)
2030-12-1963.28+0.44%0.2863.2863.28
Mua
CLG2031Crude Oil Futures (Feb 2031)
2031-01-2163.22+0.44%0.2863.2263.22
Mua
CLH2031Crude Oil Futures (Mar 2031)
2031-02-2063.24+0.44%0.2863.2463.24
Mua
CLJ2031Crude Oil Futures (Apr 2031)
2031-03-2063.24+0.44%0.2863.2463.24
Mua
CLK2031Crude Oil Futures (May 2031)
2031-04-2263.19+0.45%0.2863.1963.19
Mua
CLM2031Crude Oil Futures (Jun 2031)
2031-05-2063.01+0.45%0.2863.0163.01
Mua
CLN2031Crude Oil Futures (Jul 2031)
2031-06-2063.15+0.45%0.2863.1563.15
Mua
CLQ2031Crude Oil Futures (Aug 2031)
2031-07-2263.12+0.45%0.2863.1263.12
Mua
CLU2031Crude Oil Futures (Sep 2031)
2031-08-2063.04+0.45%0.2863.0463.04
Mua
CLV2031Crude Oil Futures (Oct 2031)
2031-09-2263.04+0.45%0.2863.0463.04
Mua
CLX2031Crude Oil Futures (Nov 2031)
2031-10-2163.02+0.45%0.2863.0263.02
Mua
CLZ2031Crude Oil Futures (Dec 2031)
2031-11-2062.88+0.45%0.2862.8862.88
Mua
CLF2032Crude Oil Futures (Jan 2032)
2031-12-1962.85+0.45%0.2862.8562.85
Mua
CLG2032Crude Oil Futures (Feb 2032)
2032-01-2062.81+0.45%0.2862.8162.81
Mua
CLH2032Crude Oil Futures (Mar 2032)
2032-02-2062.79+0.45%0.2862.7962.79
Mua
CLJ2032Crude Oil Futures (Apr 2032)
2032-03-2262.78+0.45%0.2862.7862.78
Mua
CLK2032Crude Oil Futures (May 2032)
2032-04-2062.72+0.45%0.2862.7262.72
Mua
CLM2032Crude Oil Futures (Jun 2032)
2032-05-2062.65+0.45%0.2862.6562.65
Mua
CLN2032Crude Oil Futures (Jul 2032)
2032-06-2262.75+0.45%0.2862.7562.75
Mua
CLQ2032Crude Oil Futures (Aug 2032)
2032-07-2062.77+0.45%0.2862.7762.77
Mua
CLU2032Crude Oil Futures (Sep 2032)
2032-08-2062.76+0.45%0.2862.7662.76
Mua