CRUDE OIL FUTURES (NOV 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng CRUDE OIL FUTURES (NOV 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
CLF2024CRUDE OIL FUTURES (JAN 2024)
2023-12-1977.60+1.56%1.1977.9875.67
Theo dõi
CLG2024CRUDE OIL FUTURES (FEB 2024)
2024-01-2277.68+1.42%1.0978.0475.87
Mua
CLH2024CRUDE OIL FUTURES (MAR 2024)
2024-02-2077.61+1.24%0.9578.0175.95
Mua
CLJ2024CRUDE OIL FUTURES (APR 2024)
2024-03-2077.50+1.19%0.9177.8675.89
Mua
CLK2024CRUDE OIL FUTURES (MAY 2024)
2024-04-2277.29+1.10%0.8477.6575.79
Mua
CLM2024CRUDE OIL FUTURES (JUN 2024)
2024-05-2177.10+1.15%0.8877.4075.55
Mua
CLN2024CRUDE OIL FUTURES (JUL 2024)
2024-06-2076.83+1.19%0.9077.0775.35
Mua
CLQ2024CRUDE OIL FUTURES (AUG 2024)
2024-07-2276.51+1.23%0.9376.6575.12
Mua
CLU2024CRUDE OIL FUTURES (SEP 2024)
2024-08-2076.09+1.20%0.9076.3074.64
Mua
CLV2024CRUDE OIL FUTURES (OCT 2024)
2024-09-2075.69+1.19%0.8975.7774.42
Mua
CLX2024CRUDE OIL FUTURES (NOV 2024)
2024-10-2275.27+1.16%0.8675.4974.30
Mua
CLZ2024CRUDE OIL FUTURES (DEC 2024)
2024-11-2074.83+1.09%0.8175.1273.54
Mua
CLF2025CRUDE OIL FUTURES (JAN 2025)
2024-12-1974.76+1.58%1.1674.7673.60
Mua
CLG2025CRUDE OIL FUTURES (FEB 2025)
2025-01-2173.190.00%0.0073.1973.19
Theo dõi
CLH2025CRUDE OIL FUTURES (MAR 2025)
2025-02-2072.800.00%0.0072.8072.80
Theo dõi
CLJ2025CRUDE OIL FUTURES (APR 2025)
2025-03-2072.44+1.23%0.8872.4472.44
Bán
CLK2025CRUDE OIL FUTURES (MAY 2025)
2025-04-2272.10+1.19%0.8572.1072.10
Bán
CLM2025CRUDE OIL FUTURES (JUN 2025)
2025-05-2072.52+1.05%0.7572.7571.59
Mua
CLN2025CRUDE OIL FUTURES (JUL 2025)
2025-06-2071.40+1.16%0.8271.4071.40
Bán
CLQ2025CRUDE OIL FUTURES (AUG 2025)
2025-07-2271.05+1.12%0.7971.0571.05
Bán
CLU2025CRUDE OIL FUTURES (SEP 2025)
2025-08-2070.64−0.11%−0.0870.6470.64
Bán
CLV2025CRUDE OIL FUTURES (OCT 2025)
2025-09-2270.41+1.08%0.7570.4170.41
Bán
CLX2025CRUDE OIL FUTURES (NOV 2025)
2025-10-2170.14+1.07%0.7470.1470.14
Bán
CLZ2025CRUDE OIL FUTURES (DEC 2025)
2025-11-2070.52+0.96%0.6770.7569.58
Mua
CLF2026CRUDE OIL FUTURES (JAN 2026)
2025-12-1969.51+1.05%0.7269.5169.51
Bán
CLG2026CRUDE OIL FUTURES (FEB 2026)
2026-01-2069.19+1.04%0.7169.1969.19
Bán
CLH2026CRUDE OIL FUTURES (MAR 2026)
2026-02-2068.78−0.17%−0.1268.7868.78
Bán
CLJ2026CRUDE OIL FUTURES (APR 2026)
2026-03-2068.62+1.02%0.6968.6268.62
Bán
CLK2026CRUDE OIL FUTURES (MAY 2026)
2026-04-2168.36+1.00%0.6868.3668.36
Bán
CLM2026CRUDE OIL FUTURES (JUN 2026)
2026-05-1968.02−0.12%−0.0868.8368.01
Bán
CLN2026CRUDE OIL FUTURES (JUL 2026)
2026-06-2267.82+0.94%0.6367.8267.82
Bán
CLQ2026CRUDE OIL FUTURES (AUG 2026)
2026-07-2167.55+0.93%0.6267.5567.55
Bán
CLU2026CRUDE OIL FUTURES (SEP 2026)
2026-08-2067.31+0.93%0.6267.3167.31
Bán
CLV2026CRUDE OIL FUTURES (OCT 2026)
2026-09-2267.08+0.90%0.6067.0867.08
Bán
CLX2026CRUDE OIL FUTURES (NOV 2026)
2026-10-2066.88+0.89%0.5966.8866.88
Bán
CLZ2026CRUDE OIL FUTURES (DEC 2026)
2026-11-2067.31+0.96%0.6467.3866.49
Theo dõi
CLF2027CRUDE OIL FUTURES (JAN 2027)
2026-12-2166.41+0.85%0.5666.4166.41
Bán
CLG2027CRUDE OIL FUTURES (FEB 2027)
2027-01-2066.20+0.88%0.5866.2066.20
Bán
CLH2027CRUDE OIL FUTURES (MAR 2027)
2027-02-2265.98+0.87%0.5765.9865.98
Bán
CLJ2027CRUDE OIL FUTURES (APR 2027)
2027-03-2265.77+0.86%0.5665.7765.77
Bán
CLK2027CRUDE OIL FUTURES (MAY 2027)
2027-04-2065.58+0.81%0.5365.5865.58
Bán
CLM2027CRUDE OIL FUTURES (JUN 2027)
2027-05-2065.38+0.79%0.5165.3865.38
Bán
CLN2027CRUDE OIL FUTURES (JUL 2027)
2027-06-2265.14+0.77%0.5065.1465.14
Bán
CLQ2027CRUDE OIL FUTURES (AUG 2027)
2027-07-2064.97+0.76%0.4964.9764.97
Bán
CLU2027CRUDE OIL FUTURES (SEP 2027)
2027-08-2064.79+0.75%0.4864.7964.79
Bán
CLV2027CRUDE OIL FUTURES (OCT 2027)
2027-09-2164.64+0.73%0.4764.6464.64
Bán
CLX2027CRUDE OIL FUTURES (NOV 2027)
2027-10-2064.52+0.72%0.4664.5264.52
Bán
CLZ2027CRUDE OIL FUTURES (DEC 2027)
2027-11-1964.53+0.30%0.1964.9864.52
Bán
CLF2028CRUDE OIL FUTURES (JAN 2028)
2027-12-2064.10+0.69%0.4464.1064.10
Bán
CLG2028CRUDE OIL FUTURES (FEB 2028)
2028-01-2063.94+0.69%0.4463.9463.94
Bán
CLH2028CRUDE OIL FUTURES (MAR 2028)
2028-02-2263.79+0.68%0.4363.7963.79
Bán
CLJ2028CRUDE OIL FUTURES (APR 2028)
2028-03-2163.64+0.66%0.4263.6463.64
Bán
CLK2028CRUDE OIL FUTURES (MAY 2028)
2028-04-2063.54+0.67%0.4263.5463.54
Bán
CLM2028CRUDE OIL FUTURES (JUN 2028)
2028-05-2263.40+0.65%0.4163.4063.40
Bán
CLN2028CRUDE OIL FUTURES (JUL 2028)
2028-06-2063.21+0.65%0.4163.2163.21
Bán
CLQ2028CRUDE OIL FUTURES (AUG 2028)
2028-07-2063.07+0.65%0.4163.0763.07
Bán
CLU2028CRUDE OIL FUTURES (SEP 2028)
2028-08-2262.95+0.66%0.4162.9562.95
Bán
CLV2028CRUDE OIL FUTURES (OCT 2028)
2028-09-2062.88+0.66%0.4162.8862.88
Bán
CLX2028CRUDE OIL FUTURES (NOV 2028)
2028-10-2062.77+0.66%0.4162.7762.77
Bán
CLZ2028CRUDE OIL FUTURES (DEC 2028)
2028-11-2062.68+0.66%0.4162.6862.65
Bán
CLF2029CRUDE OIL FUTURES (JAN 2029)
2028-12-1962.51+0.66%0.4162.5162.51
Bán
CLG2029CRUDE OIL FUTURES (FEB 2029)
2029-01-2262.41+0.68%0.4262.4162.41
Bán
CLH2029CRUDE OIL FUTURES (MAR 2029)
2029-02-2062.32+0.68%0.4262.3262.32
Bán
CLJ2029CRUDE OIL FUTURES (APR 2029)
2029-03-2062.21+0.68%0.4262.2162.21
Bán
CLK2029CRUDE OIL FUTURES (MAY 2029)
2029-04-2062.08+0.70%0.4362.0862.08
Bán
CLM2029CRUDE OIL FUTURES (JUN 2029)
2029-05-2261.97+0.70%0.4361.9761.97
Bán
CLN2029CRUDE OIL FUTURES (JUL 2029)
2029-06-2061.86+0.70%0.4361.8661.86
Bán
CLQ2029CRUDE OIL FUTURES (AUG 2029)
2029-07-2061.73+0.72%0.4461.7361.73
Bán
CLU2029CRUDE OIL FUTURES (SEP 2029)
2029-08-2161.59+0.72%0.4461.5961.59
Bán
CLV2029CRUDE OIL FUTURES (OCT 2029)
2029-09-2061.54+0.72%0.4461.5461.54
Bán
CLX2029CRUDE OIL FUTURES (NOV 2029)
2029-10-2261.46+0.74%0.4561.4661.46
Bán
CLZ2029CRUDE OIL FUTURES (DEC 2029)
2029-11-1961.42+0.74%0.4561.4261.42
Bán
CLF2030CRUDE OIL FUTURES (JAN 2030)
2029-12-1961.27+0.74%0.4561.2761.27
Bán
CLG2030CRUDE OIL FUTURES (FEB 2030)
2030-01-2261.15+0.76%0.4661.1561.15
Bán
CLH2030CRUDE OIL FUTURES (MAR 2030)
2030-02-2061.00+0.76%0.4661.0061.00
Theo dõi
CLJ2030CRUDE OIL FUTURES (APR 2030)
2030-03-2060.91+0.78%0.4760.9160.91
Theo dõi
CLK2030CRUDE OIL FUTURES (MAY 2030)
2030-04-2260.82+0.78%0.4760.8260.82
Theo dõi
CLM2030CRUDE OIL FUTURES (JUN 2030)
2030-05-2160.77+0.80%0.4860.7760.77
Mua
CLN2030CRUDE OIL FUTURES (JUL 2030)
2030-06-2060.69+0.80%0.4860.6960.69
Mua
CLQ2030CRUDE OIL FUTURES (AUG 2030)
2030-07-2260.59+0.80%0.4860.5960.59
Mua
CLU2030CRUDE OIL FUTURES (SEP 2030)
2030-08-2060.51+0.82%0.4960.5160.51
Mua
CLV2030CRUDE OIL FUTURES (OCT 2030)
2030-09-2060.42+0.82%0.4960.4260.42
Mua
CLX2030CRUDE OIL FUTURES (NOV 2030)
2030-10-2260.40+0.83%0.5060.4060.40
Mua
CLZ2030CRUDE OIL FUTURES (DEC 2030)
2030-11-2060.31+0.84%0.5060.3160.31
Mua
CLF2031CRUDE OIL FUTURES (JAN 2031)
2030-12-1960.17+0.85%0.5160.1760.17
Mua
CLG2031CRUDE OIL FUTURES (FEB 2031)
2031-01-2160.03+0.87%0.5260.0360.03
Mua
CLH2031CRUDE OIL FUTURES (MAR 2031)
2031-02-2059.95+0.89%0.5359.9559.95
Mua
CLJ2031CRUDE OIL FUTURES (APR 2031)
2031-03-2059.89+0.91%0.5459.8959.89
Mua
CLK2031CRUDE OIL FUTURES (MAY 2031)
2031-04-2259.79+0.93%0.5559.7959.79
Sức mua mạnh
CLM2031CRUDE OIL FUTURES (JUN 2031)
2031-05-2059.71+0.95%0.5659.7159.71
Sức mua mạnh
CLN2031CRUDE OIL FUTURES (JUL 2031)
2031-06-2059.68+0.96%0.5759.6859.68
Sức mua mạnh
CLQ2031CRUDE OIL FUTURES (AUG 2031)
2031-07-2259.65+0.98%0.5859.6559.65
Sức mua mạnh
CLU2031CRUDE OIL FUTURES (SEP 2031)
2031-08-2059.56+1.00%0.5959.5659.56
Sức mua mạnh
CLV2031CRUDE OIL FUTURES (OCT 2031)
2031-09-2259.50+1.02%0.6059.5059.50
Sức mua mạnh
CLX2031CRUDE OIL FUTURES (NOV 2031)
2031-10-2159.45+1.04%0.6159.4559.45
Sức mua mạnh
CLZ2031CRUDE OIL FUTURES (DEC 2031)
2031-11-2059.32+1.06%0.6259.3259.32
Sức mua mạnh
CLF2032CRUDE OIL FUTURES (JAN 2032)
2031-12-1959.26+1.07%0.6359.2659.26
Sức mua mạnh
CLG2032CRUDE OIL FUTURES (FEB 2032)
2032-01-2059.19+1.09%0.6459.1959.19
Sức mua mạnh
CLH2032CRUDE OIL FUTURES (MAR 2032)
2032-02-2059.11+1.09%0.6459.1159.11
Sức mua mạnh
CLJ2032CRUDE OIL FUTURES (APR 2032)
2032-03-2259.04+1.11%0.6559.0459.04
Sức mua mạnh