Valero Energy Corporation

VLONYSE
VLO
Valero Energy CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VLO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Valero Energy Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VLO là 46.633B USD. EPS TTM của công ty là 23.45 USD, tỷ suất cổ tức là 3.24% và P/E là 5.16. Ngày thu nhập tiếp theo của Valero Energy Corporation là 2 Tháng 2, ước tính là 7.12 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu