W&T Offshore, Inc.W&T Offshore, Inc.W&T Offshore, Inc.

W&T Offshore, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WTI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu W&T Offshore, Inc.

Doanh thu của W&T Offshore, Inc. trong năm ngoái lên tới 532.66 M USD, phần lớn trong số đó — 381.39 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Oil, năm trước mang lại 524.27 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại W&T Offshore, Inc. 532.66 M USD, và năm trước đó — 921.00 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia