HARVIA PLCHARVIA PLCHARVIA PLC

HARVIA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HARVIA nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của HARVIA PLC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của HARVIA trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.40 EUR trong khi ước tính là 0.41 EUR, gây bất ngờ đến -1.50%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 42.40 M EUR mặc dù con số ước tính là 43.77 M EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.34 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 40.33 M EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của HARVIA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên