Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

7
Cổ phiếu
3.087B
Giá trị vốn hóa thị trường
973.618K
Khối lượng
−0.38%
Thay đổi
−13.84%
Hiệu suất Tháng
−40.14%
Hiệu suất Năm
−5.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CONSTICONSTI PLC
11.25 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
2.543K28.609K87.013M EUR10.671.10 EUR975
FSKRSFISKARS CORPORATION
15.72 EUR−1.26%−0.20 EUR
Bán Mạnh
33.254K522.753K1.283B EUR13.141.21 EUR6.595K
HARVIAHARVIA PLC
20.68 EUR1.08%0.22 EUR
Bán
25.845K534.475K382.34M EUR14.201.45 EUR633
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
4.21 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
1.593K6.707K24.721M EUR8.940.47 EUR191
ORTHEXORTHEX PLC
4.625 EUR1.54%0.070 EUR
Bán
4.104K18.981K80.892M EUR0.16 EUR295
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
3.560 EUR−0.14%−0.005 EUR
Bán
5.236K18.64K137.733M EUR37.530.10 EUR1.543K
TYRESNOKIAN TYRES PLC
7.894 EUR−0.08%−0.006 EUR
Bán Mạnh
2.703M21.34M1.092B EUR−1.27 EUR4.542K