HUHTAMAKI OYJHUHTAMAKI OYJHUHTAMAKI OYJ

HUHTAMAKI OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HUH1V nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HUHTAMAKI OYJ

Doanh thu của HUHTAMAKI OYJ trong năm ngoái lên tới 4.17 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.46 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, North America, năm trước mang lại 1.46 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HUHTAMAKI OYJ 1.45 B EUR, và năm trước đó — 1.46 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia