LATVIJAS GAZE

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GZE1R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LATVIJAS GAZE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GZE1R là 351.918M EUR. EPS TTM của công ty là 6.70 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 1.32.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu