NCAB GROUP AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NCAB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NCAB GROUP AB

Doanh thu của NCAB GROUP AB trong năm ngoái lên tới 4.09 B SEK, phần lớn trong số đó — 4.46 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Printed Circuit Boards, năm trước mang lại 3.22 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NCAB GROUP AB 2.19 B SEK, và năm trước đó — 1.48 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia