SILVANO FASHION GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SFG1T nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SILVANO FASHION GROUP

Doanh thu của SILVANO FASHION GROUP trong năm ngoái lên tới 57.70 M EUR, phần lớn trong số đó — 36.32 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Lingerie Wholesale, năm trước mang lại 30.83 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Nga — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SILVANO FASHION GROUP 35.22 M EUR, và năm trước đó — 27.51 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia