VILKYSKIU PIENINE

VLP1L OMXVSE
VLP1L
VILKYSKIU PIENINE OMXVSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính VLP1L

Tóm tắt tài chính của VILKYSKIU PIENINE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VLP1L là 42.039M EUR. EPS TTM của công ty là 0.39 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.27% và P/E là 8.98.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền