ADEVINTA ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADEVINTA ASA

Doanh thu của ADEVINTA ASA trong năm ngoái lên tới 20.53 B NOK, phần lớn trong số đó — 12.40 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Classified, năm trước mang lại 8.97 B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADEVINTA ASA 5.55 B NOK, và năm trước đó — 2.50 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia