SAND / Tether PERPETUAL FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SAND / Tether PERPETUAL FUTURES

Nhận tỷ giá tiền điện tử SAND / Tether PERPETUAL FUTURES trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSANDUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANDUSDT.PSAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.4470 USDT−0.13%33.127 M−23.01%0.4495 USDT0.4454 USDT13.902 M
Theo dõi
SANDUSDT.PTHE SANDBOX/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT0.4473 USDT−0.09%6.425 M−32.75%0.4498 USDT0.4454 USDT922.194 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSANDUSDT Perpetual Swap ContractOKX0.4472 USDT−0.16%6.306 M−23.17%0.4497 USDT0.4457 USDT806.786 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSANDUSDT Perpetual ContractBYBIT0.4472 USDT−0.07%4.668 M−5.06%0.4495 USDT0.4455 USDT1.189 M
Theo dõi
SANDUSDT.PSANDUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET0.4465 USDT−0.13%1.875 M+56.70%0.4492 USDT0.4450 USDT691.346 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSANDUSDT Perpetual Contract0.4472 USDT−0.07%1.626 M−17.89%0.4495 USDT0.4455 USDT474.249 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSAND USDT PERPETUAL0.4471 USDT−0.11%131.231 K−13.50%0.4492 USDT0.4454 USDT67.353 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSAND/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT0.4472 USDT−0.09%00.4497 USDT0.4455 USDT1.161 M
Theo dõi
SANDUSDT.PSAND Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX0.4471 USDT−0.11%0.4494 USDT0.4454 USDT842.782 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSAND Perpetual LinearSwap ContractHTX0.447206 USDT−0.73%0.455285 USDT0.445189 USDT46.848 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSAND / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.4471 USDT−0.13%0.4496 USDT0.4455 USDT1.505 M
Theo dõi
SANDUSDT.PSandbox Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA0.44700 USDT−0.11%0.44960 USDT0.44550 USDT20.262 K
Theo dõi
SANDUSDT.PSAND/USDT Perpetual ContractBINGX0.4470 USDT−0.11%0.4495 USDT0.4453 USDT1.342 M
Theo dõi