SAND/USDT Perpetual Contract

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

phân tích kỹ thuật SANDUSDT.P

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của SAND/USDT Perpetual Contract dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Bán0
Theo dõi0
Mua0
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Bán0
Theo dõi0
Mua0
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Bán0
Theo dõi0
Mua0
TênGiá trịHành động
Chỉ số Sức mạnh tương đối (14)
Stochastic %K (14, 3, 3)
Chỉ số Kênh hàng hóa (20)
Chỉ số Định hướng Trung bình (14)
Chỉ số Dao động AO
Xung lượng (10)
Cấp độ MACD (12, 26)
Đường RSI Nhanh (3, 3, 14, 14)
Vùng Phần trăm Williams (14)
Sức Mạnh Giá Lên và Giá Xuống
Dao động Ultimate (7, 14, 28)
TênGiá trịHành động
Trung bình Trượt Hàm mũ (10)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (10)
Trung bình Trượt Hàm mũ (20)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (20)
Trung bình Trượt Hàm mũ (30)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (30)
Trung bình Trượt Hàm mũ (50)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (50)
Trung bình Trượt Hàm mũ (100)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (100)
Trung bình Trượt Hàm mũ (200)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (200)
Đường cơ sở Ichimoku (9, 26, 52, 26)
Đường Trung bình di động Tỷ trọng tuyến tính (20)
Đường trung bình trượt Hull (9)
Điểm xoayCổ điểnFibonacciCamarillaĐường WoodieDM
S3
S2
S1
P
R1
R2
R3
Được cảnh báo