SANTOS / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SANTOS / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử SANTOS / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSANTOSUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANTOSUSDTSANTOS / TetherUSBINANCE6.895 USDT−3.74%19.445 M+200.92%7.590 USDT6.700 USDT1.177 M
Mua
SANTOSUSDTSantos FC Fan Token / USDTMEXC6.886 USDT−3.87%1.37 M+511.79%7.550 USDT6.715 USDT35.39 K
Mua
SANTOSUSDTSANTOSUSDT SPOTBITGET6.9043 USDT−3.73%955.178 K+72.20%7.5473 USDT6.7361 USDT64.752 K
Mua
SANTOSUSDTSANTOS / USDT Spot Trading PairPHEMEX6.892 USDT−3.84%605.238 K+119.20%7.560 USDT6.721 USDT49.818 K
Mua
SANTOSUSDTSantos FC Fan Token/TetherGATEIO6.901 USDT−3.78%337.382 K+55.82%7.587 USDT6.726 USDT30.284 K
Mua
SANTOSUSDTSANTOS FC FAN TOKEN / TETHERCOINEX6.8741 USDT−4.13%20.988 K+102.64%7.5144 USDT6.7383 USDT1.149 K
Mua
SANTOSUSDTSANTOS / TetherUSBINANCEUS7.060 USDT0.00%4.152 K+191.15%7.666 USDT6.957 USDT258
Sức mua mạnh
SANTOSUSDTSantos FC Fan Token / Tether USDPOLONIEX5.6052 USDT−6.49%3+0.04%5.6052 USDT5.6052 USDT1
Bán
SANTOSUSDTFC SANTOS FAN TOKEN/TETHER USD6.896 USDT−3.70%07.569 USDT6.728 USDT25.285 K
Mua