Bạc / Đô la Mỹ

XAGUSD SAXO
XAGUSD
Bạc / Đô la Mỹ SAXO
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

dự báo XAGUSD