Shiba Inu

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Shiba Inu

Nhận tỷ giá tiền điện tử Shiba Inu trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSHIB dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SHIBKRWShiba Inu / KRWUPBIT0.037200+18.10%731.028M−28.41%0.0385000.02997015.861T
Sức mua mạnh
SHIBUSDShiba Inu / United States DollarCOINBASE0.00002676+18.83%389.259M−23.57%0.000027640.000021467.731T
Sức mua mạnh
SHIBUSDTSHIBA INU / TetherKUCOIN0.000026740+18.74%90.213M−28.25%0.0000275800.0000213701.58T
Sức mua mạnh
SHIBUSDTShiba Inu / Tether USDPOLONIEX0.000026750+18.76%32.619M+25.51%0.0000274700.000021700443.66B
Sức mua mạnh
SHIBEURShiba Inu / EuroCOINBASE0.00002464+18.69%11.658M−22.34%0.000025440.00001976135.583B
Sức mua mạnh
SHIBUSDTSHIBA INU / TETHERCOINEX0.0000267200+18.63%8.45M−11.34%0.00002752000.0000215000167.089B
Sức mua mạnh
SHIBUSDTShiba Inu / TetherCOINBASE0.0000267+18.67%7.521M−3.78%0.00002760.0000215160.076B
Sức mua mạnh
SHIBUSDTShiba Inu / Tether USWHITEBIT0.00002681+18.94%4.976M−26.60%0.000027560.0000213691.072B
Sức mua mạnh
SHIBUSDTSHIBA INU / TetherHITBTC0.0000267200+18.71%2.854M−6.62%0.00002756000.000021430048.092B
Sức mua mạnh
SHIBEURShiba Inu / EuroWHITEBIT0.00002478+18.79%2.273M−26.30%0.000025520.0000198039.499B
Sức mua mạnh
SHIBUSDShiba Inu / U.S. dollarBITSTAMP0.00002674+18.27%1.76M+37.43%0.000027530.0000215518.037B
Sức mua mạnh
SHIBUSDCSHIBA INU / USD CoinKUCOIN0.000026750+18.36%1.564M−43.79%0.0000275800.00002141029.959B
Sức mua mạnh
SHIBUSDShiba Inu / United States DollarWHITEBIT0.00002695+19.04%1.186M−27.05%0.000027710.0000215220.754B
Sức mua mạnh
SHIBGBPShiba Inu / British PoundCOINBASE0.00002111+18.60%1.162M−29.17%0.000021740.0000169520.576B
Sức mua mạnh
SHIBEURShiba Inu / EuroBITSTAMP0.00002473+18.89%1.047M−44.61%0.000025320.0000197921.995B
Sức mua mạnh
SHIBUAHShiba Inu / HryvniaWHITEBIT0.00117972+19.04%238.845K−16.35%0.001210510.000945072.868B
Sức mua mạnh
SHIBBTCSHIBA INU / BitcoinHITBTC0.00000000000+16.22%137.143K+22.64%0.000000000000.000000000001.49B
Mua
SHIBUSDSHIBA INU / US DollarHITBTC0.00002737000+17.73%131.775K+30.01%0.000027370000.000022100001.49B
Sức mua mạnh
SHIBDOGESHIBA INU / DogecoinKUCOIN0.00016367+10.96%31.878K−40.06%0.000166790.00014265304.332M
Sức mua mạnh
SHIBUSDCSHIBA INU / USD COINCOINEX0.0000268400+19.24%25.464K−45.98%0.00002735000.0000215800410.03M
Sức mua mạnh
SHIBUSDCSHIBA INU / USD CoinHITBTC0.00002709000+28.54%4.804K+56.33%0.000027090000.0000222800044.447M
Sức mua mạnh
SHIBAINUXUSDTShiba Inu / USDTMEXC0.0000002300+18.93%1.593K−60.85%0.00000023000.0000002200670.235M
Mua
SHIBUSDCShiba Inu / USD CoinPOLONIEX0.00002889−0.38%185−28.95%0.000028990.000011347.792M
Mua
SHIBUSDTSHIBA INU / TETHERWOONETWORK0.00002676+18.83%0.000027620.0000215014.133T
Sức mua mạnh
SHIBUSDCSHIBA INU / USD Coin (0xa15cc...18350)UNISWAP3ETH0.0000261500+15.31%0.00002615000.000022440036.011M
Sức mua mạnh
SHIBWETH_811BEESHIBA INU / WRAPPED ETHER on Ethereum (811BEE...F1954F)UNISWAP0.000000010000+20.88%0.0000000100000.00000001000024.855B
Sức mua mạnh
SHIBWETH_811BEE.USDSHIBA INU / WRAPPED ETHER on Ethereum (811BEE...F1954F) in USDUNISWAP0.00002689+20.55%0.000027580.00002153599.685K
Sức mua mạnh
SHIBWBNB_498594.USDSHIBA INU / WRAPPED BNB on BSC (498594...C88EC3) in USDBISWAP0.00002673+18.53%0.000029840.00002169190.612K
Sức mua mạnh
SHIBUSDC_881D5CSHIBA INU / USD COIN on Ethereum (881D5C...93D049)UNISWAP0.00003031+25.84%0.000030310.000024094.35M
Mua
SHIBWBNB_6B7B35SHIBA INU / WRAPPED BNB on BSC (6B7B35...57F7E0)PANCAKESWAP0.00000006000+18.25%0.000000070000.000000050004.725B
Sức mua mạnh
SHIBWETH_2F62F2.USDSHIBA INU / Wrapped Ether on Ethereum (0x2f62f2b4c5fcd7570a709dec05d68ea19c82a9ec) in USDUNISWAP3ETH0.00002685+19.04%0.000027500.000020033.994M
Sức mua mạnh
SHIBUSDT_773DD3SHIBA INU / TETHER USD on Ethereum (773DD3...968CC8)UNISWAP0.00002753+18.60%0.000028910.00002071135.728M
Sức mua mạnh
SHIBUSDTSHIBA INU / Tether USD (0xb0cc7...259c4)UNISWAP3ETH0.0000296400+35.08%0.00002964000.00002964004.335M
Sức mua mạnh
SHIBWBNB_6B7B35.USDSHIBA INU / WRAPPED BNB on BSC (6B7B35...57F7E0) in USDPANCAKESWAP0.00002685+18.82%0.000030810.00002103118.964K
Sức mua mạnh
SHIBWBNB_498594SHIBA INU / WRAPPED BNB on BSC (498594...C88EC3)BISWAP0.00000006000+17.82%0.000000070000.000000050007.669B
Sức mua mạnh
SHIBWBNB_98B6C2.USDSHIBA INU / WRAPPED BNB on BSC (98B6C2...CFF164) in USDPANCAKESWAP1.86908882001.86908882000.3730158400256.833K
SHIBWBNB_98B6C2SHIBA INU / WRAPPED BNB on BSC (98B6C2...CFF164)PANCAKESWAP0.00490326000.00490326000.0009782200311.939K
SHIBWETHSHIBA INU / Wrapped Ether (0x2f62f...2a9ec)UNISWAP3ETH0.0000000100+19.36%0.00000001000.0000000100168.989B
Sức mua mạnh
SHIBUSDDShiba Inu / USDDPOLONIEX0.000027360+23.38%0.0000273600.00001800064.841M
Sức mua mạnh
SHIBUSDT_2D515BSHIBA INU / TETHER USD on BSC (2D515B...DCAD40)PANCAKESWAP0.0000269100+19.43%0.00002805000.00001827001.672B
Sức mua mạnh
SHIBWETH_5764A6.USDSHIBA INU / Wrapped Ether on Ethereum (0x5764a6f2212d502bc5970f9f129ffcd61e5d7563) in USDUNISWAP3ETH0.00002686+19.99%0.000027170.00002193311.4K
Sức mua mạnh