SKALE NETWORK/TETHER USDT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SKALE NETWORK/TETHER USDT

Nhận tỷ giá tiền điện tử SKALE NETWORK/TETHER USDT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSKLUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SKLUSDTSKALE / Tether USDHTX0,048609 USDT+1,00%10,285 M−5,20%0,049331 USDT0,047030 USDT90,543 M
Bán
SKLUSDTSKALE / Tether USWHITEBIT0,048623 USDT+0,81%2,227 M+3,34%0,049328 USDT0,048168 USDT5,447 M
Bán
SKLUSDTSKL / TetherUSBINANCE0,04861 USDT+0,75%1,888 M+14,07%0,04930 USDT0,04820 USDT2,238 M
Bán
SKLUSDTSKLUSDT SPOTBITGET0,04866 USDT+0,95%1,648 M+5,70%0,04931 USDT0,04815 USDT2,805 M
Bán
SKLUSDTSKALE NETWORK/USD TETHERBLOFIN0,04857 USDT+0,73%1,54 M+8,11%0,04933 USDT0,04819 USDT3,544 M
Mua
SKLUSDTSKALE NETWORK/TETHER USDTBITRUE0,04858 USDT+1,02%420,78 K+6,18%0,04930 USDT0,04701 USDT3,618 M
Bán
SKLUSDTSKALE/TetherOKX0,04875 USDT+1,25%61,971 K−5,18%0,04921 USDT0,04833 USDT45,985 K
Bán
SKLUSDTSKALE Network / TetherKUCOIN0,04865 USDT+1,00%43,076 K+79,42%0,04932 USDT0,04863 USDT34,89 K
Bán
SKLUSDTSKALE / USDTMEXC0,04859 USDT+0,66%42,76 K−38,58%0,04931 USDT0,04821 USDT78,519 K
Bán
SKLUSDTSKL / USDT Spot Trading PairPHEMEX0,04870 USDT+0,74%37,712 K+14,05%0,04938 USDT0,04815 USDT44,625 K
Theo dõi
SKLUSDTSKALE/TetherGATEIO0,04910 USDT+1,74%34,533 K+138,06%0,04919 USDT0,04831 USDT34,779 K
Bán
SKLUSDTSKALE / TETHERCOINEX0,048763 USDT+1,13%10,527 K−54,75%0,049117 USDT0,048161 USDT13,901 K
Bán
SKLUSDTSKALE Network / TetherCRYPTOCOM0,04857 USDT+0,66%6,618 K+30,95%0,04927 USDT0,04818 USDT5,499 K
Bán
SKLUSDTSKL / TetherUSBINANCEUS0,04974 USDT+2,98%489+303,00%0,04974 USDT0,04743 USDT8,371 K
Theo dõi
SKLUSDTSKALE Network / TetherHITBTC0,036567 USDT−28,07%200,00%0,036618 USDT0,036567 USDT546
Bán Mạnh
SKLUSDTSKALE/TETHER USDBITMART0,048678 USDT+0,98%00,048858 USDT0,048207 USDT19,72 K
Bán