PUYA SEMICONDUCTOR(SHANGHAI)CO., LTD

688766 SSE
688766
PUYA SEMICONDUCTOR(SHANGHAI)CO., LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

688766 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PUYA SEMICONDUCTOR(SHANGHAI)CO., LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 688766 là 15.993B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền