WUXI ONLINE OFFLIN

300959 SZSE
300959
WUXI ONLINE OFFLIN SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300959 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của WUXI ONLINE OFFLIN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300959 là 3.886B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền