Tensor

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tensor

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tensor trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaTNSR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
TNSRUSDT.PTNSR / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0,5703 USDT+0,07%23,396 M−43,21%0,5781 USDT0,5563 USDT14,984 M
Mua
TNSRUSDTTNSR / Tether USDHTX0,5702 USDT−0,70%11,2 M−20,28%0,5833 USDT0,5571 USDT14,03 M
Theo dõi
TNSRUSDTTNSR / TetherUSBINANCE0,5704 USDT+0,12%7,34 M−29,53%0,5787 USDT0,5573 USDT4,85 M
Mua
TNSRTRYTNSR / Turkish LiraBINANCE18,93 TRY+0,16%449,249 K−57,90%19,17 TRY18,50 TRY192,751 K
Theo dõi
TNSRUSDTTNSR / USDT Spot Trading PairPHEMEX0,5693 USDT+0,05%147,974 K−28,19%0,5795 USDT0,5584 USDT96,889 K
Mua
TNSRBTCTNSR / BitcoinBINANCE0,00000853 BTC−0,12%27,591 K−62,59%0,00000860 BTC0,00000838 BTC11,258 K
Theo dõi
TNSRUSDTNSR / US DollarBINANCE0,57176829 USD−0,40%26,889 K−63,65%0,57811058 USD0,55855734 USD11,258 K
Theo dõi
TNSRUSDCTNSR / USD CoinBINANCE0,5705 USDC+0,02%17,077 K+19,22%0,5857 USDC0,5587 USDC7,869 K
Mua
TNSRUSDTNSR / U. S. DollarKRAKEN0,5679 USD−0,54%5,963 K−89,40%0,5754 USD0,5600 USD2,816 K
Mua
TNSREURTNSR / EuroKRAKEN0,5258 EUR+3,91%4,423 K+157,83%0,5604 EUR0,5097 EUR7,218 K
Mua
TNSRFDUSDTNSR / FDUSDBINANCE0,5709 FDUSD−0,35%00,5761 FDUSD0,5579 FDUSD78,64 K
Theo dõi
TNSRUSDT.PTNSR / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0,5696 USDT−0,02%0,5782 USDT0,5572 USDT734,414 K
Theo dõi