VANGUARD US TOTAL MARKET INDEX ETF TRUST UNIT

VUN TSX
VUN
VANGUARD US TOTAL MARKET INDEX ETF TRUST UNIT TSX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

phân tích kỹ thuật VUN

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho VANGUARD US TOTAL MARKET INDEX ETF TRUST UNIT

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của VANGUARD US TOTAL MARKET INDEX ETF TRUST UNIT dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.