Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

AEX Biểu đồ

Các Mã liên quan

Netherlands 25
 
   
AEX INDEX MINI FUTURES
 
   
Chỉ số AEX
 
   
AEX ALL-SHARE INDEX
 
   
AMX-INDEX
 
   

Tin tức cập nhật