PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEXPHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEXPHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX

PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh

Các câu hỏi thường gặp

Giá trị hiện tại của PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX149,89 USD — đã giảm 1,17% trong 24 giờ qua. Theo dõi chỉ số chặt chẽ hơn trên PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX biểu đồ.
PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX đạt mức báo giá cao nhất vào 7 thg 12, 2010232,72 USD. Xem thêm dữ liệu trên PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX38,36 USD. Mức này đạt được vào 19 thg 1, 2016. Xem thêm dữ liệu trên PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX biểu đồ.
Giá trị của PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX đã giảm 1,56% trong tuần qua, kể từ tháng trước, đã tăng 11,92%, và trong năm qua, đã tăng 15,78%, Theo dõi tất cả các thay đổi trên PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX biểu đồ.
PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ PHLX GOLD and SILVER SECTOR INDEX hoặc đầu tư vào các cấu phần.