UMA / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch UMA / TetherUS

Các thị trường nơi mà UMA / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UMA / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUMAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
UMAUSDTUMA / TetherUSBINANCE1.972−2.18%1.361M−30.78%2.0431.952458.655K
Mua
UMAUSDTUMA / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.976−1.98%236.738K−22.24%2.0431.95279.389K
Mua
UMAUSDTUMA / Tether USWHITEBIT1.9639−1.99%216.249K+5.79%2.03761.946876.116K
Mua
UMAUSDTUMA/TetherOKX1.976−2.18%162.469K−40.17%2.0451.95552.563K
Mua
UMAUSDTUMA/TETHERUSBITRUE1.976+1.13%110.898K−25.97%2.0431.95253.816K
Sức mua mạnh
UMAUSDTUMA / TetherKUCOIN1.975−1.99%62.583K+22.39%2.0401.89819.084K
Mua
UMAUSDTUMAUSDT SPOTBITGET1.974−2.18%60.391K+23.78%2.0431.95119.564K
Mua
UMAUSDTUMA / USDTMEXC1.980−1.88%58.897K−26.05%2.0431.95019.544K
Mua
UMAUSDTUMA/TetherGATEIO1.9764−1.90%43.99K−48.13%2.04181.954111.749K
Mua
UMAUSDTUMAUSDT SPOTBYBIT1.9749−2.67%7.293K−5.92%2.04201.95691.961K
Mua
UMAUSDTUMA / TETHERCOINEX1.9716−2.29%3.976K−21.32%2.03781.9525916
Mua
UMAUSDTUMA / Tether OmniHITBTC2.02436+3.73%375+2.20%2.024361.991384
Mua
UMAUSDTUMA / Tether USDPOLONIEX1.832+0.66%203+102.96%1.8321.821111
Sức mua mạnh