UNI / Euro

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNI / Euro Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà UNI / Euro được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UNI / Euro trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIEUR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
UNIEURUniswap / EuroKRAKEN5.836−3.89%160.345K126.53%6.1605.79024.059K
Bán
UNIEURUNI / EuroBINANCE5.876−4.35%46.779K−14.57%6.2115.8086.767K
Bán
UNIEURUniswap / EuroBITSTAMP5.82462−4.70%40.293K57.71%6.159585.804474.179K
Bán
UNIEURUniswap / EuroCOINBASE5.85−3.94%21.669K−62.36%6.155.833.308K
Bán
UNIEURUNI / EURBITPANDAPRO5.800−1.69%1.404K1.34%5.9105.800223
Theo dõi
UNIEURUniswap / EuroBITTREX6.01600000−4.33%261531.53%6.056000006.0160000018
Mua