Tether / Euro

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / Euro

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / Euro trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTEUR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTEURTether USD / EuroKRAKEN0.94010.00%158.764 M−46.21%0.94130.939813.195 M
Mua
USDTEURTether US / EuroWHITEBIT0.9418−0.02%12.655 M−7.60%0.94240.94165.24 M
Mua
USDTEURTether / EuroCOINBASE0.94032+0.03%12.496 M−56.40%0.941520.939743.245 M
Mua
USDTEURTether / EuroBITSTAMP0.94013+0.02%12.298 M−23.21%0.941430.939861.608 M
Mua
USDTEURUSDTEUR SPOTBITGET0.9401−0.02%2.401 M−30.61%0.94150.9398269.222 K
Mua
USDTEURUSDTEUR SPOTBYBIT0.9419−0.06%2.187 M−11.81%0.95290.9403351.209 K
Mua
USDTEURTether / EuroKUCOIN0.9431−0.07%1.36 M−28.52%0.94590.9420154.799 K
Mua
USDTEURTether/EUROKX0.9402+0.02%98.497 K+142.59%0.94130.939920.178 K
Mua
USDTEURTether / EuroEXMO0.9417−0.22%87.198 K+30.53%0.94840.938931.238 K
Mua