Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
Khối lượng giao dịch
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.8025
Cao nhất mọi thời điểm
1.49612000USD
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung

Giới thiệu về Tether

Danh mục
Stablecoins
Trang web
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Tether vận hành stablecoin lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử — USDT. Đôi khi, người ta nói Tether là xương sống của ngành, tạo điều kiện hoán đổi giữa stablecoin gắn liền với USD và tiền điện tử có tính biến động cao. Đối thủ cạnh tranh chính của Tether là USDC của Circle khi gần đây USDC đã bắt kịp USDT theo giá trị vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, hiện tại, USDT vẫn là lực lượng thống trị trong không gian stablecoin.