Chia Network/Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Chia Network/Tether

Các thị trường nơi mà Chia Network/Tether được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Chia Network/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaXCHUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
XCHUSDTChia Network/TetherOKX26.20+0.11%1.423M−6.44%26.3525.9818.553K
Theo dõi
XCHUSDTChia/TetherGATEIO26.17+0.04%188.234K+36.12%26.3326.003.206K
Theo dõi
XCHUSDTChia Network / TetherKUCOIN26.246+0.24%113.876K−1.53%27.21725.9721.761K
Mua
XCHUSDTChia Network / USDTMEXC26.21+0.15%82.22K−35.70%26.3325.99878
Theo dõi
XCHUSDTCHIA / TETHERCOINEX26.1717+0.23%14.376K−29.41%26.324825.7935177
Theo dõi
XCHUSDTChia Network / Tether OmniHITBTC26.220−0.49%1.551K+69.82%26.28626.13944
Theo dõi