SPECIAL DRAWING RIGHT / U.S. DOLLAR
XDRUSD IDC

XDRUSD
SPECIAL DRAWING RIGHT / U.S. DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

XDRUSD Biểu đồ Ngoại hối